Σημαντική παρατήρηση
Το λογισμικό προσομοιώνει και εκτελεί την κατασκευή του μηνιαίου προγράμματος βραδιών με τον ίδιο τρόπο που θα εργαζόταν ένας έμπειρος και οξύνους υπάλληλος.
Το πρόγραμμα ενσωματώνει ειδικές τεχνικές για την αναζήτηση λύσεων, δεν μπορεί όμως να ικανοποιήσει κάθε είδους απαίτηση ή περιορισμό που μπορεί να δοθεί σε ένα πρόγραμμα με βάρδιες.
Ακόμη και αν υπάρχει η λύση αυτή, ο υπολογιστής θα πρέπει να τρέχει αρκετές ώρες να το εξάγει.
Γι' αυτό οι περιορισμοί δεν μπορεί να είναι απεριόριστοι και παράλογοι.
Η εφαρμογή το προβλέπει και ενημερώνει τον χρήστη σε περίπτωση που υπερβούν τα δεδομένα.


Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία ,ιδρύματα  ,γηροκομεία ,κλινικές ,καθώς και σε κάθε εργασιακό χώρο που λειτουργεί με πρωινές , απογευματινές ή και βραδινές βάρδιες.
Η Εφαρμογή μπορεί να εξαγάγει κάθε φορά και διαφορετικό μηνιαίο πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επεμβαίνει και να κάνει τις δικές του τροποποιήσεις.
To
πρόγραμμα έχει σκοπό να σας βοηθήσει για να βρείτε την καλύτερη λύση στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
Αυτός που θα το χειριστεί, πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει σύνταξη προγράμματος και να έχει αίσθηση των δεσμεύσεων και των περιορισμών του.
Συνεπώς , θα πρέπει να δώσετε τους περιορισμούς και τις διάφορες παραμέτρους του προγράμματος σταδιακά και μέ διαδοχικές δοκιμές και υπομονή.
Το πρόγραμμα μολονότι ενσωματώνει ειδικές τεχνικές για την αναζήτηση λύσεων, δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάθε είδους απαίτηση.
Ακόμη και αν υπάρχει η λύση αυτή, ο υπολογιστής θα πρέπει να τρέχει αρκετές ώρες να το εξάγει.
Η παραμετροποίηση του προγράμματος παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στην επεξεργασία και στην εξεύρεση λύσης.
Copyright © 2006-2020  "Γιώργος Λαμπρόπουλος"   κινητό : 6973213196    Email : glampro1@gmail.com
Εκδοση 7.5 Φεβρουάριος 2020
Εγκατάσταση